Årsaken er et lenge planlagt driftsbrudd i forbindelse med oppgraderingen av Østfoldbanen på strekningen Sandbukta-Moss. Bruddet er nødvendig for gjennomføring av sikkerhetstiltak. Ved sporet i Sandbukta vil det foretas fjellsikring der vi bolter fast sikkerhetsnett. Sikkerhetsnettet skal sikre at stein ikke ramler ned i jernbanesporet i det området der vi har fjellskjæringsarbeid de nærmeste månedene, melder Bane Nor i en pressemelding.

For å utnytte tiden det er brudd mest mulig effektivt vil det også være aktivitet ved midtplattformen på Moss stasjon. Her vil det foretas kartlegging av grunnen for å avdekke fundamenter, rør, tekniske installasjoner og lignende. Slik vil vi være best mulig forberedt på de arbeidene og utbedringene som skal foretas på stasjonen under planlagt brudd i sommer. Da det er snakk om et planlagt brudd har man valgt å gjøre arbeidene i helg for i minst mulig grad påvirke pendlere på jobbreise, arbeid gjennom natt må derfor til.

Ved arbeidene i Sandbukta vil det benyttes luftbor med kompressor og ved Moss stasjon vil det hovedsakelig benyttes gravemaskin. Dette kan medføre noe støy for omgivelsene men vil ikke være særskilt støyende, hevder Bane Nor.