Denne helga gjennomføres et 36-timers brudd og det er ikke togdrift på Østfoldbanen fra lørdag 3. mars kl. 02.00 til søndag 4. mars kl. 1330.
– Det vil settes inn buss for tog i perioden, melder Bane NOR i en pressemelding. De som vil ha mer info bes sjekke NSBs nettsider.

I pressemeldingen skriver Bane NOR at bruddet er nødvendig for gjennomføring av sikkerhetstiltak.

– Ved sporet i Sandbukta vil vi fortsette med fjellsikring der vi bolter fast sikkerhetsnett. Sikkerhetsnettet skal sikre at stein ikke ramler ned i jernbanesporet i det området der vi har fjellskjæringsarbeid de nærmeste månedene. I tillegg vil vi benytte muligheten for vegetasjonsrydding nære sporet, informerer Bane NOR. De understreker at arbeidet skjer på lørdag og at arbeidene vil være innenfor klokken 0630–1900.

– Ved Moss stasjon skal vi hovedsakelig jobbe på plattform 2. På lørdag skal vi tine en seksjon av bakken og legger ned tinemateriell som blir liggende fram til søndags morgen. På søndag skal vi så grave oss litt ned for å få oversikt over eksisterende struktur og fundament i bakken. Det skal tas bilder og dokumenteres før hullet fylles igjen. Vi benytter en gravemaskin til dette og det forventes ikke at dette arbeidet er særskilt støyende. Arbeidstid for graving vil være fra 0630 til ca. 1330 på søndag. 

Bane NOR sier de i tillegg til dette kommer til å utføre gravearbeider ved innkjøringen til Moss Havn og øvre del av Strandgata. Disse er planlagt for lørdag mellom kl. 0700–1900. Her vil det bli brukt gravemaskin, men det skal ikke være forventet særskilt støyende arbeider, men skulle noen ha ønsker om å vite mer, eller å komme i kontakt med ansvarlige, kan de gå inn på www.banenor.no/moss eller på Facebook: www.facebook.com/banenormoss, skriver kommunikasjonsansvarlig, Nina Kjønigsen i Bane Nor.