Dobler prisen på pendlerparkering

Her blir det dobbelt så dyrt å parkere fra 2. desember.

Her blir det dobbelt så dyrt å parkere fra 2. desember. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

2. desember innføres nye priser for å parkere ved Moss og Rygge stasjon. Ny pris på pendlerparkering blir 100 kroner per 30-dagersperiode, og ny pris på dagparkering blir 40 kroner per dag.

DEL

I dag er prisen på pendlerparkering kr. 50,- per 30-dagersperiode og prisen på dagparkering kr. 20,- per dag.

– Ved flere av parkeringsplassene våre er kapasiteten sprengt. Nå øker vi parkeringsprisene for å frigjøre parkeringsplasser til dem som virkelig trenger å kjøre bil til stasjonen. Vi vet av erfaring at en prisøkning får flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at folk som har et reelt behov for parkering, finner en ledig plass, sier direktør Stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom i en pressemelding.

Bane NORS pendlerparkering i Råde vil fortsatt være gratis. det vil også de ca. 200 plassene i Vestby være, men på Sonsveien kan det bli endringer.

– Det er foreløpig gratis å parkere på Bane NORS pendlerparkering på Sonsveien, men der kan det komme endringer på nyåret, sier kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom, Kristin Paus.

Innføringen av nye parekringsprisene er et av flere virkemidler i Bane NORs nye parkeringsstrategi. Ved å innføre de nye prisene, håper Bane NOR å motivere reisende som bor i nærheten av stasjonen, til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil. For ytterligere å stimulere til mindre bilbruk til stasjonene, vil Bane NOR også oppgradere parkeringsfasilitetene for sykler. I tillegg ønsker foretaket på sikt å få på plass løsninger som muliggjøre en mer fleksibel bruk av parkeringsplassene ved stasjonene.

- Vi vil gjøre bruk av ny teknologi for å få dette til, forteller Johansen.

Med den nye parkeringsstrategien har Bane NOR som hensikt å kunne gi de togreisende et bedre parkeringstilbud ved stasjonene og samtidig bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene.

Også dagparkering får ny pris

Bane NOR erfarer at de har kapasitetsutfordringer knyttet til både pendlerparkering og dagparkering.

- Vi ser mange steder, særlig i byer og tettsteder, at ikke-reisende benytter dagparkeringen ved stasjonen fordi dette er det rimeligste parkeringsalternativet i nærheten. Dermed er det ved mange stasjoner et problem at dagparkeringen fylles opp svært tidlig om morgenen. Vi håper å redusere dette problemet nå som vi nærmer oss det lokale prisnivået noe, sier Johansen.

Artikkeltags