Barnehageopptaket: Ikke alle får ønskene sine oppfylt

Alle med rett til plass får tilbud, men ikke alle får tilbud i den barnehagen de vil ha.