Rygge Smedhusåsen barnehage (bildet) blir omtalt flere steder i fagboka «Foreldresamarbeid I Barnehagen – Til Barnets Beste» av Ingeborg Tveter Thoresen. Hun skriver blant annet: «Smedhusåsen barnehage har valgt kompetansedeling som en vitalisering av foreldresamarbeid ved sine temabaserte seminarer for foreldre. Det er en vinn-vinn-situasjon. Forhåpentligvis vil ideen få en klinkekuleeffekt. Flere barnehager kan settes i bevegelse.»

– Det er vanskelig å tenke seg bedre anerkjennelse for jobben vi gjør hos oss, enn den vi får her, sier daglig leder i Smedhusåsen barnehage, Royne Berget.