Statistikken for ferjesambandet Moss–Horten viser altså en marginal svikt i antall kjøretøy og passasjerer fra 2015 til 2016.

I 2016 tok 1.736. 092 biler turen over fjorden. I forhold til året før er det en tilbakegang på 2,1 prosent. Når det gjelder antall passasjerer, så var det 3.352.071 millioner med Bastø ferjene i fjor. Det er en nedgang på 2,4 prosent fra 2015.

– Og hva skyldes denne svikten, direktør Øyvind Lund?

– For det første er vi selvsagt ikke glade for denne tilbakegangen – selv om den ikke er så stor. Jeg har ikke fått analysert disse tallene, men vi tror at dette kan skyldes at den norske krona var mindre verdt i utlandet.

Gratis

– Det betyr nemlig at færre fra Vestfold, Buskerud og Telemark tar turen til Sverige for å handle billig bacon. Det slår ut på våre trafikktall.

– Har dere fått reaksjoner på de nye prisene fra årsskiftet?

– Ja, det har vi. Her er det jo snakk om en hel omlegging av takstsystemet med autopassordning for ferjer. Dette betyr at det er blitt dyrt for en personbil med bare sjåføren, men det har blitt gratis for gående, syklende og passasjerer i biler.

- I løpet av året vil vi anslagsvis frakte 1,7 millioner passasjerer gratis over fjorden. Det er også en del av dette bildet, forklarer Lund.

Nye ferjer

På ferjekaia i Moss møter avisen trailersjåfør Lolli Herlofson fra Kristiansand. Hun bruker ferjesambandet fast og er fornøyd med den nye ordningen med autopass.

– Det synes jeg er kjempefint. Nå passerer jeg bare billettlukene og kjører om bord.

– Må du vente lenge på dager med mye trafikk som i dag?

– Nei, dette går stort sett veldig greit. Men av og til har jeg måttet vente på neste ferje. Nå er det jo imidlertid to nye ferjer på plass mellom Moss og Horten, og de tar jo flere biler enn før. Derfor regner jeg med at ventetiden vil gå ytterligere ned.

– Hva synes du om de nye ferjene?

– Det kan jeg ikke si så mye om. Jeg sitter i bilen under overfarten og har ikke sett noe annet enn bildekket, sier en smilende Lolli Herlofson.

På de nye ferjene er det kun ett stort bildekk. Det betyr at av- og påkjøringen går raskere enn før.