Gå til sidens hovedinnhold

Utsetter ikke DAB

Artikkelen er over 5 år gammel

Kulturministeren avfeier reaksjoner på FM-stenging.

Slukkingen av FM-nettet vil dermed gå etter planen i løpet av 2017. Det bekrefter kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Ingen grunn

I et skriftlig svar til Janne Sjelmo Nordås (Sp) understreker Høyre-statsråden at det riksdekkende radionettet skal digitaliseres etter en regionvis plan i løpet av 2017.

– Stortingets forutsetning om at det digitale radionettet skal ha tilsvarende dekning som FM-nettet, er oppfylt. Derfor er det ikke noe grunnlag for å utsette digitaliseringen av radiomediet, skriver Helleland.

Ønsket utsettelse

I sitt skriftlige spørsmål til kulturministeren ville Sjelmo Nordås ha svar på om alle i landet har fått et så godt digitalt radiotilbud som Stortinget la til grunn i 2011. Hun er bekymret for dekningen i de områdene der DAB er ferdig utbygd.

– Vi får så mange urovekkende meldinger om at signalene hakker eller faller ut. Sett i lys av den beredskapsfunksjonen radio har, er det altfor risikabelt å slukke FM-nettet i 2017. Stortinget må ta opp saken på nytt, sa Sp-politikeren til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Alle tunneler

Helleland viser til at det var et bredt stortingsflertall som sluttet seg til kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet i 2011. Regjeringens konklusjon om ikke å utsette FM-slukkingen ytterligere er gjort etter faglige vurderinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet.

Ifølge Nkoms beregninger var veidekningen for DAB-nettet noe bedre enn for FM-nettet per 1. januar 2015.

– Statens vegvesen vil fram til digitaliseringen i 2017 installere DAB-sendere i alle tunneler i riksveinettet som er lengre enn 500 meter, påpeker Helleland.

Det betyr, ifølge Høyre-statsråden, at veimyndighetene kan bryte inn med meldinger, uavhengig av hvilken kanal publikum lytter til.

Viktig beredskap

Kulturministeren framholder at DAB-nettet har store beredskapsfordeler. Årsaken er at hver enkelt sender i DAB-nettet mates med direktesignaler.

– Dersom én hovedsender faller ut i FM-nettet, kan effekten forplante seg til større områder. FM-nettet er derfor mer sårbart, forklarer Helleland.

– I tillegg har NRK opplyst at de har installert nødstrømssystemer på større deler av DAB-nettet enn på dagens FM-nett. Et betydelig antall nye sendere skal også fases inn i 2016, skriver Helleland.

– Nye innstillinger

– Vi hjelper mange med å gjøre riktige innstillinger på radio eller antenne. Selv i områder der DAB-dekningen er målt til å være god, mottar kringkasterne tilbakemeldinger fra lyttere som opplever ikke å ha mottak. Nye radioinnstillinger ser ut til å være årsaken, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerud i Digitalradio Norge AS til ANB.

En ny radioteknologi medfører også visse brukerendringer.

– Det er særlig to funksjoner som lett blir glemt og som viser seg å medføre problemer med mottaket. Disse er gjengangere når folk henvender seg til kringkasterne med spørsmål om dekning. Det gjelder kanalsøk på radioen og det å gjøre riktige innstillinger på bilradioen.

– DAB-dekningen er nå på samme nivå som FM-dekningen, og vil i tiden framover fremdeles forsterkes og bygges ut, påpeker hun. (ANB)

Kommentarer til denne saken