Brann på hogstfelt i Ås

Det brenner i Herumveien i Ås.