Omfattende million-finpuss ved Fossen

Av

Det gamle Moss vannverk er blitt rehabilitert. Hører vi applaus i fossebruset?