– Christian Frederik-dagene markerer Mossekonvensjonen, men handler om så mye mer enn det: fred, demokrati og frihet. Hva er derfor bedre enn å invitere Skeiv Ungdom til Moss, sier formidler ved museet, Eileen Jahren Eriksen.

Skeiv Ungdom jobber mot diskriminering og for mangfold og likeverd i samfunnet. Jahren Eriksen påpeker at deres sak har vært svært relevant i sommer, i forbindelse med demonstrasjonen «Knus homolobbyen» som ble gjennomført i Kristiansand.

– Ytringsfriheten står sterkt i Norge, men det betyr også at alle skal ha rett til å være seg selv uansett legning. Skeiv Ungdom Østfold og Moss by- og industrimuseum ville derfor ta avstand fra den diskriminerende marsjen, og vise hvordan de jobber mot slike hatefulle ytringer og diskrimineringen de møter, sier Jahren Eriksen.