I 2009 ble det slått full alarm på Hølen skole i Vestby. Vannet rant gjennom taket i gymsalbygget. Forholdene var under det akseptable i mellombygget. Sopp og råte ble avdekket i klasserom. Og i gamlebygget fant man en do i kjelleren, vegg i vegg med rommet for ekstraundervisning, som gikk landet rundt. Daværende skolestatsråd Bård Vegar Solhjell fant det betimelig å gjøre et skolebesøk.

Skolen ble stengt av politikerne i Vestby. Nå har de besluttet at den skal pusses opp.

"Gladsak"

To og en halv time tok den betente debatten om Hølen skole mandag kveld. Det sto mellom å pusse opp og bygge litt, eller følge et tidligere enstemmig kommunestyrevedtak om å bygge  helt ny skole.

Partiene Høyre, KrF, Venstre og Frp sitter i posisjon. Selv om de rød-grønne beskyldte flertallet for å lure velgerne og å gå fra valgløfter, sørget de borgerlige for flertall for en løsning der mellombygg og gymsalbygg pusses opp til tilfredsstillende standard. Et nybygg på 500 kvadratmeter går inn i denne pakken. Videre settes det av to millioner kroner til opprusting av gamlebygget.

Posisjonen kalte det en "gladsak", opposisjonen kalte det et bedrag i forhold til tidligere vedtak om å bygge helt ny skole, og at 77 millioner kroner allerede er satt av.

LES OGSÅ: Kommunelegen stenger klasserom

Ikke helt fornøyd

Delegasjonen fra Hølen fulgte kommunestyremøtet, men var ikke fornøyd med resultatet. Hørningene ønsker seg ny skole, men når de skjønte at dette ikke gikk, kom skolens referansegruppe i de siste dagene før møtet med en bønn til posisjonen om å legge på 8-9 mill. kroner til. Dette ble avvist.

LES OGSÅ: Ny skole i Hølen er en tapt sak

- Hølen skal få en flott skole, uten sopp og råte. Og holder ikke de 30 millionene, skal Frp bevilge mer, sa varaordfører Trygve Thorsen. Uttalelsen ble støttet av ordfører John Ødbehr.

Les mer om saken i morgendagens Moss Avis!