– Det uttaler rektor Bjørnhild K. Engen ved Son skole.
Politikernes planer om å rive Hølen skole umiddelbart og flytte de 104 elevene og 14 lærerne til Son "så fort det lar seg gjøre", har ikke bare skapt bølger i Hølen.
Også i Son synes man prosessen går vel fort.
– Jeg må selvfølgelig forholde meg til de vedtak som gjøres, men jeg synes denne saken er forsert. Mitt håp er at flytteprosessen kan skje fra høsten av, sier rektoren på Son skole.
Engen har plass nok til å ta imot to ganger Hølen skole og ønsker alle velkommen. Det er ikke der problemet ligger.
– Men vi snakker om to kulturer som skal smeltes sammen til én. Den prosessen vil ta tid og jeg tror overgangen vil bli mye bedre for alle dersom lærerne kan få sommeren på seg til å forberede flyttingen. I Son vet vi hva det handler om etter å ha vært gjennom sammenslåingen Son/Solhøy. Det gikk over all forventning, men så var den da også forberedt over år.

Ble oppringt

Rivingen av Hølen skole og flytting av samtlige elever til Son har kommet som julekvelden på kjerringa.
– Jeg ble oppringt av en kollega på lørdag som lurte på om jeg hadde lest avisen. Jeg stusser nok litt over saksgangen her. Hvis flyttingen skal gjennomføres allerede etter påske synes jeg det går vel fort.

Inndrar stilling

. Tidligere Son-rektor Mona Lødøen har hatt inspektørstilling det siste året, men går av med pensjon til sommeren.
– Stillingen var utlyst, men trekkes nå tilbake, sier rektor Engen.
Avslutningsvis viser hun til rapporten fra kommunelegen som konkluderer med at Hølen skole ikke må stenges omgående.
– Kanskje det er like greit for både Hølen og Son at vi får avsluttet skoleåret ved de respektive skolene før vi begynner flytteprosessen.

Avdramatiserer

Rapporten fra kommunelegen og hovedverneombudet ble lagt frem i formannskapet mandag. Rapporten innrømmer mer hodepine enn ønskelig på grunn av inneklimaet, men avdramatiserer sopp- og råteproblemet.
– Ja det var hjelpen vi fikk fra den kanten, sa Aps gruppeleder Tom A. Ludvigsen i møtet mandag:
– Men vi akter ikke bruke penger på soppkontroll etter soppkontroll på Hølen skole. Forholdene er ille og nå skjærer vi igjennom.