Det er Kathrine Bakke på Søndre Bakke gård i Rygge vil starte et slikt tilbud.
– Vi har en jordbit, som ikke egner seg til å dyrke noe på. Den er omringet av gammel steingard og ligger veldig skjermet til. Det er der jeg ønsker å ha dyregravlunden, sier Bakke til Moss Avis.
Som Moss Avis tidligere har skrevet, jobber Bakke også som dyretolk. I den forbindelse treffer hun også mange dyreeiere.
– Folk er positive når jeg forteller om planene mine, legger Bakke til.

Ingen innvendinger.

Moss Avis har kontaktet de faginstansene som må godkjenne søknaden før dyregravlunden kan startes. Ingen av dem har innsigelser.
– Saken har ingen helsemessige konsekvenser siden den ikke berører noen drikkevannsbrønner, sier Torhild Wessel-Holst i miljørettet helsevern.
Seksjonssjef Tor Olav Aas i Mattilsynet sier dette:
– Det er ikke noe i vårt regelverk som sier at det er forbudt å begrave dyr.
Gunnar Bjar ved miljøvernseksjonen hos fylkesmannen har vurdert saken opp mot verneinteresser av landskapsområdet:
– Det er bare snakk om små landskapsmessige endringer. Dyregravene skal kun utstyres med små minnesteiner, ikke svære kors. Derfor har fylkesmannen ingen innvendinger, sier Bjar.
Nå skal Bakke også sende søknad til landbrukskontoret om omdisponering etter landbrukskontoret.
– Å miste et kjæledyr kan være like følelsesmessig tungt som når et menneske du er glad i dør, sier veterinær og kattehotelleier Fredrik Hanevold i Asker.

Vanlig i utlandet

Han er i ferd med å starte en urnelund for kjæledyr.
– Erfaringer fra USA, England og Sverige viser at mange ønsker å ha en grav å gå til når de har mistet kjæledyret sitt. Foreløpig fins det få gravlunder i Norge for dyr. Men det er helt sikkert behov for et slikt tilbud også her til lands, tror Hanevold.
Han mener det er viktig å gjøre det mest mulig vakkert på dyregravlunder, slik at de sørgende eierne kan finne ro og trøst der.n