Skolebuss full av barn rygget på E6 – sjåføren legger seg flat