Nattestenging i to E6-tunneler

Artikkelen er over 1 år gammel

Både Nordbytunnelen og Follotunnelen vil bli helt stengt på netter i uke 50. Nordbytunnelen vil også være nattestengt flere netter i uken etter.

DEL

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen vil både Nordbytunnelen og Follotunnelen helstenges nattestid i uke 50, mens Nordbytunnelen også vil være helstengt om natta flere dager i uke 51. Grunnen til at Nordbytunnelen må stenges er arbeider med montering av styringssystemene. Dette er en del av det planlagte rehabiliteringsarbeidet.

– Vi er dessverre nødt til å stenge begge løp for å kunne montere og teste ut de nye, tekniske løsningene på en forsvarlig måte, sier seksjonsleder Marita Birkeland.

Når det gjelder Follotunnelen er det gjenstående tester etter rehabiliteringen som skal utføres.

Nattestengingen medfører at nærboende til fv. 156 ved Vinterbro og fv.6/151 i Vestby vil merke økt trafikk disse nettene.

- Vi gjør det vi kan for å minimere behovet for nattestenginger. Vårt krav til entreprenørene er at de holder slike aktiviteter til et minimum. Samtidig kan vi ikke gå på akkord verken med sikkerheten til bilistene eller de som jobber inne i tunnelen.

Slik blir stengingene

Nordbytunnelen er nattestengt alle dager i uke 50 og 51.

  • Nordgående trafikk ledes via fv.156, bortsett fra natten mellom 18. og 19. desember, da ledes både nordgående og sydgående trafikk via E18 og Ås.
  • 12. – 14. og 17. – 18. desember ledes også sydgående trafikk via fv.156 Nessetveien.

Follotunnelen er nattestengt 10. og 14. desember. Omkjøring skiltes via fv.6 og fv.151.

Artikkeltags