Dette bygget skal ruve i sentrum

Med lave nabobygninger vil prosjektet i Dronningensgate 6 ruve i bybildet. Forsøket på en samordnet utbygging av kvartalet strandet. Men Høgeh Eiend vil gå videre med sitt prosjekt.

Med lave nabobygninger vil prosjektet i Dronningensgate 6 ruve i bybildet. Forsøket på en samordnet utbygging av kvartalet strandet. Men Høgeh Eiend vil gå videre med sitt prosjekt. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nå søker Høegh Eiendom om å få bygge et fem etasjes-bygg i øvre del av Dronningensgate.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Det planlagte kontor og forretningsbygget kommer i Dronningensgate 6, hvor Kase i dag har forretning.Det er Høegh Eiendom AS som står bak prosjektet. Selskapet har vært i dialog med eierne av nabobyggene for å få til en felles utbygging, men det har ikke lyktes.

Det beklager kommunalsjef Jens Terkelsen.

– Det er uheldig at initiativet om en fornyelse av hele husrekken i dette kvartalet ikke nådde fram. Det ville gitt store fordeler med hensyn til gatens estetiske kvaliteter.

– Men dette tiltaket kan gi flere arbeidsplasser i sentrum. Det kan styrke sentrum og være et incitament til å gi prosjektet gode rammevilkår, påpeker Terkelsen.

Innenfor bestemmelsene

I saksfremlegget til politikerne blir også den ruvende høyden på nybygget sammenlignet med de lave nabobyggene drøftet. Dette er også arkitekt Tom Richard Kristiansen fra Link Arkitektur AS opptatt av.

– Høyden mot Dronningensgate er innenfor sentrumsplanens bestemmelser. Men et glasstak inne i gårdsrommet vil være høyere. Dette vil man imidlertid ikke kunne se fra verken Dronningensgate eller Skoggaten. Ellers er høyden forsøkt dempet ved at det er lagt inn en gerikt som fasadeelement mellom tredje og fjerde etasje. Videre kommer det en passasje mellom Dronningensgate og Skoggaten. Dette tror vi kan være et bidrag til mer liv og røre i denne delen av bykjernen.

– I denne forbindelse vil jeg også påpeke at det planlagte prosjektet i Skoggaten vil få en tverrforbindelse fra Kongens gate og ned til Skoggaten, hvor man så kan bruke passasjen ut i Dronningensgate, påpeker Tom Richardt Kristiansen.

Kommunalsjef Jens Terkelsen anbefaler at prosjektet ved en eventuell tillatelse ikke kan starte før søkeren har fått igangsettingstillatelse. Det planlagte bygget skal ha forretninger i første etasje og kontorlokaler oppover i høyden.

Artikkeltags