Tvangsmulkt på 10.000 kroner og løpende dagmulkter på 1000 kroner er konsekvensene for ikke å følge reguleringsplanen i Hvitsten. Planen sier at nyinnsatte vinduer skal være sidehengslede, koblede og utslående. Olsen har valgt topphengslede, og har ikke etterkommet kravet om å bytte.

Reglene er strenge, men ikke utydelige.

1000 kroner per dag

Dagmulkten på 1000 kroner begynte å løpe 2. mai og den totale boten til Vestby kommune har allerede passert 20.000 kroner.

– Vi har en prosess gående og har derfor ikke noe ønske om å uttale oss nå, sier Fredrik Olsens tidligere eiendomssjef Jakob Iversen, som også har vært talsperson for Anette S. Olsen i vindussaken.

Hvitsten har valgt å bo i et museum, for å si det litt tabloid.

Huset til rederarvingen ligger i Rammeveien 12, i området der Fred. Olsen-familien har sin familieeiendom.

Les også: Skipsrederdatter må fjerne vinduene,  Fred Olsens datter får kjeft for vinduene

Pågått i lang tid

Saken har versert i mange år og startet da det ble oppdaget at vinduene ikke var i samsvar med reguleringsplanen. De innsatte vinduene i hovedhuset og annekset er i strid med vilkårene for rehabilitering av bygninger. Vinduene ble innsatt uten godkjenning, og Hvitstenplanen har altså strenge føringer for hva som er lov og ikke lov i tettstedet:

– Hvitsten har valgt å bo i et museum, for å si det litt tabloid, uttaler leder Pål Engeseth i planutvalget og fortsetter:

– Utvalget har prøvd å være fleksibelt, men det hjelper ikke når fylkesmannen bare viser til planverket Hvitsten selv har vært med på å utforme.

Ny plan

Det var rundt 2005 at Hvitsten fikk ny reguleringsplan. Planen skulle ivareta de historiske, antikvariske, kulturelle og miljømessige verdiene i tettstedet:

– Reglene er strenge, men ikke utydelige, mener Engeseth, som tror at mens noen er veldig opptatt av å bevare Hvitstens identitet, har andre fått seg en overraskelse de ikke helt har likt.

Bygningssjefen i Vestby har tidligere opplyst til Moss Avis at dersom Olsen ønsker å prøve saken, må hun ta ut søksmål mot staten.

Andre saker på forsiden av moss-avis.no nå:

Politiet lekte virkelig "Politi og røver" da de fikk melding om innbrudd i går kveld.

Norwegian satser med ny destinasjon fra Moss Lufthavn Rygge

Brannen i mølla koster 35 millioner kroner