– Det er viktig og nødvendig å ta et bredt oppgjør med kommersialiseringen av velferden. I regjeringens plattform fra Jeløya står det svart på hvitt at målet er å få flere private inn i velferdstjenestene, sier nestleder Kirsti Bergstø i SV til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Reinspikka ideologi

Bergstø er glad for at Ap nå stiller seg bak SV i velferdspolitikken. En av SVs viktigste valgkampsaker neste år, «mennesker – ikke markeder», faller også i smak i Ap. Støre vil nemlig ha «en tydeligere, skarpere front mot å la kommersielle aktører uthule velferdsstaten ved at penger fra skattebetalerne tas ut til store overskudd».

– Regjeringen bruker kommersialisering som reinspikka ideologi. Når offentlige ansatte gjør en jobb, regnes det som en utgiftspost. Når private firmaer utfører samme jobb, men med press på lønn, pensjon og arbeidsvilkår, er det verdiskapning i regjeringens øyne, sier Bergstø, som har ledet arbeidet med partiets nye kommuneplattform.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv sagt at han har blitt «mer og mer kritisk til kommersielle velferdsaktører». Ansvaret for velferdsstaten tilhører det offentlige og fellesskapet, ifølge Støre. En av sakene for partiet i neste års valgkamp er nettopp å stanse kommersialiseringen av velferden.

Truer fellesskapet

SV bruker i sin nye plattform for lokalvalget i 2019 det sterke fellesskapet i kampen mot forskjellene.

– Det sterke fellesskapet, som alle er avhengig av, er truet. Regjeringen tyr til en splittende retorikk og driver med en privatiseringspolitikk med økte forskjeller. Arbeidslivet er mer utrygt, og gapet mellom de som har minst og mest vokser seg større, hevder SV-politikeren.

Det å stanse kommersialiseringen av velferden passer inn i bildet av at forskjellene i samfunnet øker, ifølge Bergstø. I SVs nylig vedtatte kommuneplattform er kampen for en profittfri velferd en fanesak. Det er også miljø.

– Velferdstjenestene skapes lokalt, og det er nødvendig med en omfordeling for å sikre at flere får like muligheter. Derfor er det viktig å dyrke velferden der vi bor, sier Bergstø.

– Da må det handle om mennesker – ikke markeder. I plattformen for lokalvalget løfter vi vi opp økt bemanning, hele og faste stillinger og mer tid og tillit til de som jobber for fellesskapet, legger hun til.

Politikk for de få

Hun mener regjeringen bør skjerme velferden for kommersielle interesser og heller la offentlige og ideelle aktører være en del av det viktigste trygghetsgrunnlaget i folks hverdag.

– Vi har sett flere eksempler på at store kommersielle selskaper utkonkurrerer små og ideelle aktører og lokal forankring. Da bør regjeringen heller være ærlige på at det konkurreres på økonomi og ikke nødvendigvis på et mangfold av god og likeverdig kvalitet, påpeker Bergstø.

SV jobber etter tittelen «For de mange – ikke for de få» i neste års kommune- og fylkestingsvalg. Slagordet underbygges med at inntekter og ressurser samles på færre hender enn før og at ulikhet i makt og rikdom øker. Høyresiden fører en politikk for de få, lyder parolen fra partiet.

– Gjennom gode tjenester og sterke fellesskap sikrer vi også folk større frihet i hverdagen. Kampen for felles velferd og små forskjeller må tas i hvert lokalsamfunn. Spørsmålet om hvordan arbeidslivet og velferden innrettes er avgjørende for de fleste av oss, understreker Bergstø.

Saken fortsetter under bildet. 

Et gode for innbyggerne

Henrik Asheim (H), leder av finanskomiteen på Stortinget, sier at målet fra Ap og SV om å stanse kommersialiseringen av velferden er en konfliktlinje som regjeringen ønsker velkommen.

– Hvis SV og Ap får gjennomslag for denne saken i kommunestyrene, betyr det begrenset mangfold, et mindre valgtilbud og en risiko for å måtte betale mer for en dårligere tjeneste. I sum betyr dette en kostnadsøkning som kommunene må finansiere med en høyere eiendomsskatt. Det blir feil på alle nivåer, sier han til ANB.

– Kristin Halvorsen satte sin stilling som partileder for SV inn på å få full barnehagedekning i valgkampen i 2005. Det var de private som reddet henne. På den bakgrunn er det uforståelig at SV nå går i strupen på offentlige tilbydere, mener Høyre-politikeren.

Ikke dyrere

Ifølge Asheim har mange i private tjenester forlatt det offentlige og startet for seg selv, fordi de har sett mangler og behov som kan gjøres bedre.

– De som driver private velferdstjenester har akkurat samme vilkår og krav til kvalitet og bemanning som kommunale når tilbudet finansieres over offentlige budsjetter. Private tilbydere betyr mer mangfold og er heller ikke dyrere for brukerne, sier Asheim.

– Det finnes andre måter å organisere og tilby ordninger på, og det er ingen naturlov som sier at det offentlige alltid er bedre enn private eller ideelle, sier Høyre-politikeren. (ANB)