Veier uten gatelys er verken hyggelig å kjøre i eller gå i. «Fiks gata mi» er en nettside publikum kan melde fra om man ser gater hvor gatelyset ikke lenger fungerer. Nå som døgnet blir fylt med flere og flere mørke timer blir dette ekstra viktig, noe også listen viser. Tirsdag kveld var det 86 steder i Moss som har mørke gatelys.

Tar lang tid

En rekke av disse meldingene ble rapportert inn for snart to måneder siden. Både i Solveien, Skoggata og Elias Blix gate har ett eller flere gatelys stått mørkt i nærmere to måneder. Slik er situasjonen for over 80 andre steder i Moss.
Ifølge listen har også undergangen mellom parkeringsplassen på «Myra» og Mossehallen vært mørklagt siden 20. september. Den er det Statens vegvesen som har ansvaret for.

– En voldtekt vil lettere skje i en mørklagt bakgate enn et sted det er lyst

– Vi så det i høst og vet at det også er flere, men det skal bli gjort noe med den nå, sier Lars Pettersen i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Kan være mørkt i flere måneder

Undergangene i Moss ble i fjor rehabilitert, men hærverk er et stort problem.
– Vi prøver å finne utstyr som holder, som tåler tungt skyts, men fortsatt er det et periodevis problem, sier han og påpeker at dette skal være grunnen til at undergangen i Moss er mørklagt.

Thore Aas, byingeniør i Moss kommune, sier at han opplevde at Statens vegvesen i fjor var altfor trege.
– I fjor var det ille. Jeg opplevde å si ifra om at undergangen ved Kransen i sentrum var mørklagt i mai, men at de ikke gjorde noe før i november. I år derimot er arbeidet deres bedre, sier han.

Trafikkfarlig

Mørke gater er en fare for trafikksikkerheten. Ifølge Transportøkonomisk institutt sin trafikksikkerhetshåndbok fra 2007 skjer omkring 35 prosent av alle politirapporterte personskadeulykker i tusmørke eller mørke. I tillegg skjer halvparten av alle dødsulykker i mørket, men bilulykker av den alvorlige typen kan reduseres med 40 prosent ved bruk av gatelys.

Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Østfold ber folk være varsomme.
– Vær påpasselige på hvor dere går når dere vet gatelysene er slukket og bruk refleks, oppfordrer han.

Mørke gatelys øker også sjansene for at kriminalitet kan forekomme.
– En voldtekt vil lettere skje i en mørklagt bakgate enn et sted det er lyst, sier Åshild Haugen, politiførstebetjent ved Moss politistasjon, og ber folk tenke seg om når de ferdes i mørklagte områder.

Hun forteller at politiet har et stort fokus på at det skal være lys i gatene i Moss. Tre ganger i året har de møte med kommunen hvor de diskuterer belysningen i byen.

Politiet går også selv rundt i gatene for å kontrollere at belysningen er god nok.
– Vi er stort sett fornøyd, men dersom vi ser noen områder som er mørklagte og som vi mener bør lyses opp melder vi ifra til kommunen, sier politiførstebetjenten.