Får nei til å ha et så stort kjøpesenter

Hva nå? Vestby storsenter har fått klar beskjed om å krympe salgsflaten. Så langt er det ingenting som tyder på at det blir gjort. Tvert om fylles senteret opp.Foto: Jon Gran

Hva nå? Vestby storsenter har fått klar beskjed om å krympe salgsflaten. Så langt er det ingenting som tyder på at det blir gjort. Tvert om fylles senteret opp.Foto: Jon Gran

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vestby storsenter driver kjøpesenter på 30.000 kvadratmeter. Det er 5000 kvadratmeter for mye, ifølge fylkesmannen.

DEL

Det var politikerne i Vestby kommune som gjennom plan og miljøutvalget i fjor ga senteret dispensasjon til å operere ut over den fastsatte maksgrensen på 25.000 kvadratmeter. Først fikk senteret tillatelse til en overskridelse på 5000 kvadratmeter; senere ble det tallet satt til 3500 kvadratmeter.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet allerede i 2008 en innsigelse mot at senteret skulle kunne være på mer enn 25.000 kvadratmeter. Det skjedde på bakgrunn av kjøpesenterloven samt handelsanalyser for hvor stort handelsomfang som måtte til for å dekke behovet til innbyggerne i Vestby kommune.

– Ingen kommentar

Tross disse føringene valgte kommunen å gi dispensasjon; en dispensasjon som ble påklaget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som Fylkesmannen i Buskerud som settefylkesmann, nå har gitt dem fullt medhold i.
Vedtaket som er endelig, og som ikke kan påankes, underkjenner Vestby kommunes dispensasjon.

Hva dette vil si i praksis, kan synes noe usikkert. Samtidig som vedtaket gjør det klart at maks 25.000 kvadratmeter skal inngå i kjøpesenteret, og at overskytende areal må brukes til andre formål, f.eks. kontorer, jobber Vestby storsenter steinhardt med å fylle opp hver eneste kvadratmeter.

– Vi holder akkurat på å få på plass en skikkelig stor aktør. Lykkes vi med det, vil det kun være 1000 kvadratmeter ledig areal hos oss, sier administrerende direktør Odd Magne Basmo i det DNB-kontrollerte eierselskapet Vestby Senterutvikling AS.

Basmo ønsker ikke kommentere fylkesmannens vedtak, men sier at vedtaket nå vil bli gått grundig igjennom før man kommer tilbake med et svar.

Ville vise velvilje

Leder i plan- og miljøutvalget i Vestby kommune, Pål Engeseth fra Høyre, sier han ikke angrer noe på at kommunen ga Vestby storsenter dispensasjon til å en større virksomhet enn opprinnelig forutsatt.

– Vi hadde ingen problemer med å gi det. Det var en søknad som kom i ettertid, og som vi godkjente. Vi støttet senteret, derfor sa vi ja. Utbygger var selvsagt klar over at overordnet myndighet kunne endre vedtaket, sier Engeseth som mener kommunen gjennom sitt vedtak ønsket å vise velvilje og legge rammer for en god næringsutvikling i Vestby kommune.

– Det er ikke alltid overordnet myndighet er enig med kommunen om hva som er de beste virkemidlene, sier Engeseth som mener utspillet i denne saken nå ligger hos senteret.

Vestby storsenter som åpnet i fjor vår, vil i år få en omsetning på tett opp mot 500 millioner kroner. Det tror i alle fall eierne som nok egentlig skulle ha sett en omsetning på 600 millioner kroner.

Artikkeltags