Både tamme og ville bier gjør en enorm innsats for verdens matvareproduksjon.
Eva Fretheim

Bienes innsats er livsviktig for verden

Verdens bier gjør en viktig innsats for den globale matproduksjonen. Men biene er på flere måter avhengige av hjelp fra oss mennesker, og mange av dem er truet.
Av
Publisert