Feste og Revlingen fortsatt aktuelle for framtidig ferjeleie

Statens vegvesen anbefaler at Bastøferjenes framtidige ferjeleie på mossesiden av fjorden vurderes plassert utenfor Kleberget, på Nordre Feste eller på Store Revlingen (!) – men rangerer dagens plassering som den beste.