Tiltak for å redde kysttorsken: Forbud mot å fiske i Mossesundet i deler av året

Artikkelen er over 1 år gammel

Alt fiske i Mossesundet blir forbudt fra 1. januar til 30. april, unntatt fiske av sjøørret. Torskefiske blir forbudt i hele Oslofjorden, hele året.