Flere skal bli fysisk aktive på dagtid

GLEDER SEG OVER PROSJEKTET Prosjektleder Andre Hansen (foran). Bak f.v. Odd Ivar Eriksen ved Ditt Treningssenter, leder av helse- og sosialutvalget Siv Jacobsen og folkehelserådgiver May Mollan.

GLEDER SEG OVER PROSJEKTET Prosjektleder Andre Hansen (foran). Bak f.v. Odd Ivar Eriksen ved Ditt Treningssenter, leder av helse- og sosialutvalget Siv Jacobsen og folkehelserådgiver May Mollan.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Personer helt eller delvis utenfor arbeidslivet får et gunstig tilbud om å være aktive på dagtid i 2009.

DEL

Fra nyttår av går Moss kommune nemlig inn i prosjektet Aktiv på Dagtid. Fra før av er Østfold fylkeskommune, NAV Østfold, Østfoldhelsa, Østfold Idrettskrets og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg partnere i prosjektet.

- Dette er et lavterskeltilbud hvor det kreves veldig lite utstyr og ingen spesielle ferdigheter, påpeker prosjektleder André Hansen.

Populært tilbud

Alle personer mellom 18 og 67 år som mottar enten sykepenger, attføringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte kan benytte seg av aktivitetstilbudet. I første omgang vil det si et treningsopplegg ved Ditt Treningssenter, vanngymnastikk, ballaktiviteter og uteaktiviteter. På sikt regner Hansen med å utvide tilbudet.

Deltakerne kan også benytte seg av allerede etablerte tilbud i de andre kommunene og en ledsager kan være med uten ekstra kostnad. Erfaringen fra Fredrikstad og Sarpsborg er gode og tyder på at det er behov for tilbudet. 614 personer er så langt registrerte Aktiv på Dagtid-brukere.
- Mange sliter med dårlig selvbilde, dårlig økonomi og er fysisk svake, forteller Hansen.

Motvirker ensomhet

Ordningen som nå kommer til Moss betyr at de som inngår i målgruppen kan delta på alle aktiviteter for en årspris på 200 kroner. Kortene vil bli tilgjengelige på Ditt Treningssenter og servicekontoret til Moss kommune. Den 19. januar starter tilbudet opp og formålet er blant annet å forebygge sykdommer, motvirke ensomhet og bidra til at mennesker kommer tilbake i arbeidslivet.

- Vi er et aktivitetstilbud, ikke noe behandlingstilbud, sier Hansen og legger til:
- Jeg tror innbyggerne i Moss har fått en god julepresang av kommunen.

Artikkeltags