Partiet, som har en grønn profil, lanserte da også under landsmøte- dagene forslaget om at et flytogtilbud mellom Fredrikstad og hovedflyplassen Gardermoen.

– Et flytogtilbud vil halvere reisetiden mellom Østfold og Gardermoen sammenlignet med dagens flybusstilbud. Venstre vil derfor at et slikt tilbud bør ligge inne når nasjonal transportplan skal vedtas i Stortinget neste vår, skriver partiledelsen i en pressemelding søndag ettermiddag.

–Jeg mener vi må legge til rette for et flytog til Fredrikstad når Follotunellen åpner i 2021. Dette vil styrke forutsigbarheten for innbyggere og næringsliv i fylkene Østfold og Follo, hvor det i dag bor en halv million mennesker, sier partiets ubestridte leder, Trine Skei Grande.

Mye klart

Stortingsgruppen mener det er viktig å utnytte den allerede eksisterende infrastruktur.

– Infrastrukturen på Rygge og Torp må utnyttes fremfor utbygging av en tredje rullebane på Gardermoen. Flytog mellom Gardermoen og Rygge kan åpne en dør for driftssamarbeid mellom flyplassene gjennom å gi en bedre tilbringertjeneste og muligheten til å drifte Moss lufthavn Rygge som en terminal under Oslo Lufthavn, sier hun.

Det pågår for tiden planlegging for en tredje rullebane på hovedflyplassen.

Dette fordi trafikkveksten de senere årene har vært stor og forventes å vokse i rask takt.

3. rullebane

På Gardermoen velges etter alt å dømme det østre alternativet.

Kostnadene ble allerede for tre år siden estimert til noe mellom 20 milliarder kroner.

Totalt vil man trenge 1900 dekar mark.

En ny rullebane skal kunne klare å trafikkvekst til 35 millioner passasjerer.