Jobbet 1003 timer. Oppga 82,5 timer til Nav. Nå må Follo-mannen i fengsel

Artikkelen er over 1 år gammel

En 52 år gammel mann fra Follo er dømt til fengsel i 30 dager for trygdesvindel og uriktig forklaring til Nav som offentlig myndighet.

DEL

SKI/Østlandet Blad: Den nå 52 år gamle Follo-mannen ble i sin tid sagt opp fra jobben sin som følge av nedbemanning. Han ble deretter innvilget dagpenger fra første dag som arbeidsledig.

De neste to årene var han tilbake hos sin gamle arbeidsgiver, begge årene i et seks måneders vikariat. Under det første vikariatet fortsatte han å sende inn meldekort til Nav der han førte opp at han hadde jobbet i null timer. I virkeligheten hadde han jobbet i 402 timer i løpet av de seks månedene. Det førte til at han urettmessig fikk utbetalt 63.332 kroner i dagpenger.

Under vikariat året etter førte han opp på meldekortet at han hadde jobbet 82,5 timer. Det stemte heller ikke, for han hadde jobbet 601 timer på sin gamle arbeidsplass. Dermed fikk han utbetalt 94.881 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

– Skulle få kompensasjon i to år uansett

I Follo tingrett erkjente 52-åringen at han hadde opptrådt grovt uaktsomt, men at det ikke var med vilje. Hensikten var ikke å skaffe seg en uberettiget vinning. Han forklarte at han under et informasjonsmøte i forbindelse med nedbemanningen fikk høre at de som ble permittert, skulle få kompensasjon fra Nav i to år. Derfor trodde han at hadde rett til stønad, uavhengig om han jobbet eller ikke. Sammenhengen mellom timene han førte opp og utbetalingene han fikk, hadde han ikke skjønt, og skyldte på språkproblemer.

Det ble han ikke trodd på i retten. Blant annet viste notatene fra et møte Follo-mannen hadde med Nav at han ikke opplyste at han var tilbake hos sin gamle arbeidsgiver. Da hadde det gått åtte dager siden han startet i det seks måneder lange vikariatet.

Et tillitsbrudd som straffes strengt

Til sammen fikk han utbetalt 158.213 kroner han ikke hadde rett på. Dermed slipper han ikke unna fengsel. Samfunnsstraff er ikke aktuelt.

– Trygdesystemet bygger på tillit til den enkelte bruker, og kontrolltiltakene er avpasset etter dette. Et brudd på denne tilliten straffes derfor strengt. Etter rettspraksis vil det bare helt unntaksvis kunne reageres med noe annet enn ubetinget fengselsstraff når bedrageriet overstiger folketrygdens grunnbeløp, påpekes det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen på 30 dager må Follo-mannen betale 3000 kroner i saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig.

Artikkeltags