Vegvesenet avdekket "svært alvorlige forhold" - nå anmelder de driftsselskapet

TIL RETTEN: Selskapet som mister kontrakten har hatt ansvaret for vedlikeholds av riks- og fylkesveier i Follo. Nå varsler de rettsak mot Statens Vegvesen. Her fra Follotunnelen.

TIL RETTEN: Selskapet som mister kontrakten har hatt ansvaret for vedlikeholds av riks- og fylkesveier i Follo. Nå varsler de rettsak mot Statens Vegvesen. Her fra Follotunnelen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de nå anmelder et driftsselskap etter å ha avdekket det de mener er "svært alvorlige forhold" knyttet til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Follo.

DEL

– På bakgrunn av de svært alvorlige forholdene som er avdekket knyttet drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Follo, hever Statens vegvesen kontrakten med Veidrift AS, heter det i pressemeldingen som kom mandag.

Allerede i juni sendte Statens vegvesen et varsel om heving av kontrakt og Veidrift leverte et tilsvar innen fristen.

– Viser hvor alvorlig omfanget er

– At vi nå hever kontrakten viser hvor alvorlig omfanget i saken er, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen.

– Det foreligger et vesentlig mislighold av funksjonsansvaret i kontrakten fra Veidrifts side, alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår og brudd på bestemmelsene om HMS. Disse tre forholdene utgjør juridisk selvstendige grunner til at kontrakten heves, heter det i pressemeldingen.

I tillegg skal det ha vært feilfakturering og generelt mislighold av planer og organisering av drift- og vedlikeholdsoppgavene i Follo.

Vegvesenet sier forholdene kan ha påvirket trafikksikkerheten og dermed økt faren for at liv og helse kunne gått tapt.

Siden januar 2018 har Krimseksjonen i Vegdirektoratet i samarbeid med byggeledelsen på kontrakten jobbet med saken.

– Vi erfarer dessverre at bak de enkelte hendelsene ofte skjuler seg mer systematiske brudd, som krever spesialisert kompetanse og kapasitet for å avdekke, sier Jon Molnes, leder av Krimseksjonen i Vegdirektoratet.

Ny midlertidig driftsentreprenør

Vaktmesterkompaniet tar midlertidig over som driftsentreprenør for riks- og fylkesveiene i Follo inntil kontrakten blir lyst ut på nytt.

Den nye midlertidige driftsentreprenøren har blitt «nødkontrahert» som følge av situasjonen.

– Vaktmesterkompaniet havnet på fjerde plass da Veidrift vant kontrakten 2015. Det er vurdert at Vaktmesterkompaniet har kapasitet til å ta på seg en slik kontrakt nå. Siden de i tillegg har ansvaret for nabokontrakten, og dermed har personell og utstyr i området, anser vi det som en god løsning, fortsetter Karbø i pressemeldingen.

Driftskontrakten hadde en verdi på nesten 300 millioner kroner med en varighet på fem år. Det gjensto to år av kontrakten som ble inngått etter en offentlig anbudskonkurranse i 2015.

Veidrift vil prøve kontraktshevingen for retten

Veidrift AS sendte også ut en pressemelding mandag der de skriver at de har mottatt en hevingserklæring fra Statens vegvesen knyttet til selskapets kontrakt på drift og vedlikehold av vei i Follo.

– Statens vegvesen har samtidig med hevingserklæringen lagt ut en pressemelding på sine hjemmesider. Veidrift AS mener seg urimelig behandlet av Statens vegvesen i Follo. Faktum i saken er ikke avklart eller tilstrekkelig belyst og det foreligger ikke grunnlag for å heve kontrakten. Veidrift AS vil derfor prøve hevingen av kontrakten i Follo for domstolen, heter det i pressemeldingen der de understreker at trafikksikkerhet er det absolutt viktigste kriteriet i alt det arbeidet Veidrift AS gjør.

«Ingen ting er viktigere for Veidrift enn å sørge for trygge veier og trygg ferdsel for alle. Vi har jobbet oss grundig igjennom alle forhold som Statens vegvesen pekte på i sitt varsel av 8. mai for å se hvor vi kan bli bedre og lære av eventuelle feil. Veidrift har i forbindelse med gjennomgangen innført noen nødvendige endringer i vår praksis, spesielt med hensyn til å skjerpe rutiner for kontroll og oppfølging av underentreprenører. Veidrift tar oppfyllelse av kontrakten med Statens vegvesen svært alvorlig. Veidrift er av den klare oppfatning at det ikke foreligger vesentlig mislighold eller antesipert vesentlig mislighold av Follo-kontrakten fra Veidrift sin side. Det foreligger etter vårt syn heller ikke annet mislighold som gir grunnlag for å heve kontrakten», skriver Veidrift i sin pressemelding.

Artikkeltags