Halvparten av dem som har tatt seg høstferie i år, reiser utenlands. Det viser en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for reiselivsorganisasjonen Virke. De som reiser på storbyshopping, må holde tunga rett i munnen når de skal velge mellom å gå på grønt eller rødt når de kommer hjem til Norge.

– Det er lett å glemme at tollreglene omfatter mer enn alkohol og tobakk, ikke minst når man er stresset og skal frakte bagasje og taxfreeposer. Dersom man tar med seg kostbare gjenstander hjem uten å fortolle varene, kan dette resultere i bøter, men også gå ut over fremtidige forsikringsutbetalinger, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Tollvesenet opplever stadig at nordmenn blir overrasket når de blir stoppet i tollen med dyre klær, vesker og andre gjenstander.

– Dersom du handler varer i utlandet og har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer toll- og avgiftsfritt for inntil 6.000 kroner, når du selv har dem med deg inn til Norge igjen, sier Geir Granholt ved Tolletatens Infosenter.

De som blir stoppet med for store verdier i grønn sone, blir fratatt varene og får bøter eller til og med en politianmeldelse, avhengig av verdien på varene.

Går du på grønt og tar med deg varer for over 6.000 kroner hjem, kan det også føre til forsikringsproblemer dersom du senere mister, blir frastjålet eller ødelegger gjenstanden.

– Når forsikringsselskapene får inn en skademelding og det viser seg at gjenstandene er tatt ulovlig over grensen, kan det gå ut over forsikringsutbetalingen, uttaler Richvoldsen. (ANB)