– Heldigvis har vi ikke mange skoler i Norge som er så nedslitt som denne. Her trengs det massiv opprusting, sa Bård Vegard Solhjell da han møtte rektor Leif Ivar Solberg og skolesjef Sverre Korslund rundt vannbøttene på Hølen skole i går.

Stengt av

Som Moss Avis har skrevet de siste dagene er skolen preget av sterkt forfall.
Mandag valgte kommunelegen å stenge undervisningsrommet til førsteklasse på grunn av store taklekkasjer. Da hadde det rent inn vann i ukevis.
Råte og fuktskader er påvist i alle tre bygg og inneklimaet er så dårlig at elever og lærere blir syke.
Budskapet til Solhjell var rimelig klart:
– Opprustingen av denne skolen kan ikke skje halvveis og dårlig, men fullt og helt. Unger skal ikke bli syke av å gå på skolen.

Ansvaret

På spørsmål om hvem som har ansvaret når det får gå så langt som i Hølen, sier kunnskapsministeren dette:
– Første skanse er de lokale helsemyndighetene. Men vi har også paragraf 9 i Opplæringsloven som sier noe om at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.
Guri Skjeltorp som var til stede for skoleaksjonsgruppa under befaringen i går fortalte Solhjell at foreldrene hadde sendt bekymringsmelding til kommunelegen uten å komme noen vei. Hun mente også at loven var for omtrentlig.
– Det er ikke loven som er problemet, men at ingen prøver den ut, svarte Solhjell og fortsatte:
– Loven er relativt ny. Det viktigste nå er å få prøvd den ut på konkrete saker, mente han.

Frykter nedleggelse

Skjeltorp mente at en helseundersøkelse hadde gitt svar på om skolen er helsefarlig og om hvilke tiltak som eventuelt må til. Samtidig innrømmet hun at foreldrene aksjonerer med en viss bismak:
– Skolen er selve samlingspunktet i Hølen. Vi er nesten redde for å si ifra om forholdene av frykt for at skolen skal bli nedlagt.
Skolesjef Sverre Korslund kunne si dette om fremtiden:
– Vi har et vedtak om at administrasjonen skal legge frem en helhetlig plan for Hølen skole og SFO innen 1. april. Vi har foretatt tekniske og klimatiske undersøkelser og venter nå på resultatene. Rådmannen sier at 22 til 37 millioner kroner må tas fra regjeringens skolepakke og brukes på skolen. Hvis vi derimot må bygge nytt og havner på 70-80 millioner kroner, blir det en politisk prioritering.

Må bygge nytt

Vestby SVs skolepolitiker Kjell Meek fulgte også befaringen i går:
– Ingen politiker har gått inn i denne saken. Jeg tror vi må bygge ny skole. Da kan vi ikke begrense oss til de 36 millionene, men gjøre en grundig vurdering av hva som faktisk må til.
Solhjell som har bostedsadresse Son, mente at kommunen har gjort en fantastisk jobb med nye skoler i Son og Vestby. Verre er det, ifølge ham, med viljen til vedlikehold.
– Det virker som om det er mer stas å bygge nytt. Den måten å tenke på må vi snu. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep i dette landet.