Det politiske helikopter-spillet

Fylkespolitiker for Arbeiderpartiet Siv Jacobsen sier at en plassering på Rygge gir et effektivt nedslagsfelt. På 15 minutter nås 35 prosent av befolkningen med helikopter fra Rygge.

Fylkespolitiker for Arbeiderpartiet Siv Jacobsen sier at en plassering på Rygge gir et effektivt nedslagsfelt. På 15 minutter nås 35 prosent av befolkningen med helikopter fra Rygge. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

For en uke siden stablet et tverrpolitisk nordnorsk politikermiljø seg på barrikadene. Nå skyter Østfoldpolitikerne tilbake.

DEL

I Forsvarsministerens langtidsplan ble det lagt vekt på at helikoptre, som i dag er stasjonert til Bardufoss, skal flyttes til Rygge. Fra forsvarsministeren og Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen ble det påpekt at landets militære utfordringer var av en slik karakter at det ikke lenger kunne tas distriktspolitiske hensyn.

I forrige uke varslet Troms Høyre at man ville støtte forslaget om å beholde aktiviteten på samme nivå og derfor knyttet nevene for å beholde helikoptrene der de var.

Fylkespolitiker for Arbeiderpartiet Siv Jacobsen minner om de faktiske forholdene og påpeker at en flytting til Rygge vil best svare på 22. juli kommisjonen anbefalinger i forhold til behovet for økt beredskap og anti terror. 

Hun sier dessuten at en plassering på Rygge gir et effektivt nedslagsfelt. På 15 minutter nås 35 prosent av befolkningen med helikopter fra Rygge.

– En samling av helikopterskvadroner øker robusthet og bærekraft i avdelingen. Det er antall besetninger/crew som er relevant og som gir mest effekt for bruk av helikoptre. Avdelingen bør være på Rygge da håndhevelsesbistand for kontra terror er prioritert foran alminnelig bistand og spesialstyrkene er en strategisk ressurs til bruk i både krig og krise, men mangler luftmobilitet. Å dedikere helikopter til disse vil gi stor effekt. Dersom styrkene ikke kommer seg dit de skal, får de heller ikke løst oppdraget. Helikopteroppdrag for Hæren på Bardufoss kan løses med kystvaktens helikoptre og redningshelikoptre, skriver hun i en mail til Moss Avis.

LO-lederen støtter Bardufoss

Fredag ettermiddag gir LO- leder Gerd Kristiansen sin fulle støtte til Bardufoss og i følge NRK stoler ikke Kristiansen på de militærfaglige vurderinger som er gjort.

– Det handler om erfaring i forhold til de omstillingsprosessene som har vært i Forsvaret. Nå ligger det jo an til, i det forslaget fra regjeringen, at man også skal utsette investeringen i hæren og vente på en landmaktutredning som vi i hvert fall ikke skjønner hva de skal gjøre med, sier hun til statskanalen.

LO i Moss overrasket

Fra lokalt LO- hold i Moss er man overrasket og lokallagsleder Britt Øyen undres over at Kristiansen ikke anbefaler dét, ikke minst på bakgrunn av anbefalingen.

Da forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide i juni informerte om langtidsplanen var gleden stor i det lokalpolitiske miljøet. Ikke minst i Høyre og Frp som måtte tåle mye motvind i forbindlse med nedleggelsen av den sivile aktiviteten på Rygge.

Nå er Høyre på offensiven og etterlyser sentrale AP-politikere. I et brev til Moss Avis skriver ordførerne Tage Pettersen og René Rafshol;

De som husker noen måneder tilbake husker at AP-lederen og LO-lederen var svært opptatt av arbeidsplasser på Rygge. Den gang var det snakk om arbeidsplasser på den sivile siden av flystripen. Nå står slaget om arbeidsplasser på den militære siden av flyplassen og da har det plutselig blitt en helt annen tone.
- LO-lederen har flagget at hun og LO vil kjempe med nebb og klør for Bardufoss, mens AP-lederen har sådd sterkt tvil om hva AP vil mene. Hans egen fylkesleder i Østfold, Stein Erik Lauvås, har bidratt til det samme. Nå er det ikke noe nytt at AP ikke helt vet hva de skal mene, men i denne saken burde det være enkelt – sier Mosseordfører Tage Pettersen (H).

René Rafshol presiserte allerede i forrige uke overfor Moss Avis at både forsvarssjefen og regjeringen har lagt frem sitt råd som er veldig klart – og helt sammenfallende på dette området: Bell-helikoptrene bør samles på Rygge. Her kan med andre ord AP støtte regjeringen og gjennom det sikre og tilføre nye kompetansearbeidsplasser på Rygge.

Dette er Høyres punkter:

·         Når alt skal samles på samme sted er Rygge eneste realistiske alternativ, fordi det er på Østlandet alle de strategiske responsavdelingene (Beredskapstroppen Oslo og FSK Vealøs utenfor Horten) befinner seg. Det er her myndighetsapparatet, hovedstaden og størstedelen av befolkningen er - og risiko- og trusselnivået derfor høyest.

·         For å opprettholde evnen til beredskap; som inkluderer mye trening, tilstrekkelig høyt antall operative helikoptre, samvirke med responsavdelingene må 720 skv utøkes ved å flytte 339 skv til Rygge. Det vil gi flere flygere, flere skrog og et større teknikerapparat.

·         Når det gjelder helikopterstøtte til Hæren så eksisterer det i praksis heller ikke i dag. Dersom 339 skv har ni skrog kan en regne med at ca seks til enhver tid er operative. Det betyr at 6 maskiner kan fly, og dermed at 48 soldater kan transporteres fra A til B. Det er å betrakte som en tropp.

·         På den annen side er det også slik at selv om helikoptrene flyttes til Rygge så kan de fortsatt brukes i nord når situasjonen krever det, men i daglig tjeneste er de altså i sør. Sammenlignet så er det ikke sannsynlig at FSK skal gjennomføre oppdrag i Østerdalen bare fordi det er der de har hovedbase.

·         Satsning på nordområdene har ingenting med om ni helikoptre blir eller flyttes. Skulle det være et poeng er det fysisk synlig tilstedeværelse med moderne kapasiteter i Finnmarksregionen og havområdet mot Svalbard som er poenget. Ikke Indre Troms med grenselinje til Sverige og Finland.

 Helikopterbygget på Bardufoss; utnyttes fortsatt til NH90. Vil altså ikke stå tomt og er således ikke en feilinvestering.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken