Anbefaler ikke lavutslippssone mot forurensning

LUFTKVALITET: Rådmannen anbefaler ikke lavutslippssoner for å bedre luftkvaliteten i Moss, på bakgrunn av dagens forurensningsverdier.

LUFTKVALITET: Rådmannen anbefaler ikke lavutslippssoner for å bedre luftkvaliteten i Moss, på bakgrunn av dagens forurensningsverdier. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen vil ikke anbefale lavutslippsoner for å få ned luftforurensningen i Moss.

DEL

Onsdag behandles lokal luftkvalitet i Moss i miljø- og samferdselsutvalget i Moss kommune(MISA).

Da luftkvaliteten ble behandlet tidligere i år, ba politikerne rådmannen om å opprette sak til MISA om innføring av lavutslippssone og andre tiltak for å redusere lokal luftforurensning i Moss. En lavutslippssone er et geografisk avgrenset område der forurensende biler må betale et gebyr for å ferdes.

MISA ønsket å belyse hvordan en ordning med lavutslippssone og andre tiltak praktisk kan gjennomføres, hvordan riksvei 19 og fergetrafikken kan inkluderes, og hvordan eventuelle nettoinntekter fra ordningen kan brukes for å fremme kollektiv, sykkel og gange.

Men rådmannen mener at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med arbeidet om å innføre lavutslippssone i Moss kommune nå.

– Ikke grunnlag

– Det er ikke grunnlag for det på bakgrunn av de verdiene vi har, sier miljøvernsjef Knut Bjørndalen.

– Selv om vi skulle ønske å innføre en slik sone er det svært lite sannsynlig at det lar seg gjennomføre, fordi målingene ikke overskrider nasjonale grenseverdier, og fordi vi ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som en slik ordning forutsetter, tilføyer han.

Fra desember 2016 ble det gitt anledning for kommunene til å innføre lavutslippssoner i områder med høy forurensning. Kommunen bestemmer selv hvordan nettoinntektene fra lavutslippssonene skal brukes på kollektivtransport-, trafikksikkerhets og miljøtiltak. Men kommunen må kunne legge fram omfattende dokumentasjon på omfang og utbredelse av lokal luftforurensning for å samtykke.

Vil fortsette å måle

Rådmannen anbefaler isteden:

Fortsatt målinger av svevestøv og NO2 ved Kransen.

Å videreføre avtale med Statens vegvesen, fylkeskommunen, og Nedre Glommaregionen om økt veivedlikehold for å få ned luftforurensningen.

Økonomisk støtte til å skifte til rentbrennende vedovner.

Hvis målingene gir grunnlag for det, anbefaler rådmannen i tillegg at kommunen vurderer en tiltaksutredning.

–  Dette er vel det samme som gjøres i dag?

– Vi har fått en tilleggsavtale med Statens vegvesen, fylkeskommunen og Nedre Glomma-regionen om økt veivedlikehold. For første gang har vi en forpliktende avtale med veivesenet om at de skal ha et økt veivedlikehold på riksvei 19, og vi på nøkkelveier i sentrum, sier Knut Bjørndalen.

Han tilføyer at kommunen vil følge nøye med på hva som skjer i Fredrikstad/Sarpsborg. Der har man, i motsetning til i Moss, brutt nasjonale grenseverdier for luftforurensning, og er derfor pålagt å utarbeide en tiltaksutredning. Den er kostnadsberegnet til en million kroner.

Vil spisse

MISA-leder Maria Aarum Molteberg (Ap) sier at hun og Ap vil gå inn for å spisse formuleringene til rådmannen litt:

– Vi vil at det skal utarbeides en tiltaksutredning, og vi vil at det skal være litt mer press på å feie veiene ofte. Utover det vil vi støtte det rådmannen sier. Nå har vi noen tiltak, da må vi la dem virke over tid, og så kan vi følge det opp senere. Ap syns administrasjonen har svart grundig på hvorfor de ikke anbefaler tiltak som lavutslippssone. Men det blir sikkert en diskusjon rundt dette, sier Aarum Molteberg.

Artikkeltags