Sjekk luftkvaliteten der du bor

FORURENSNINGSKART: Kartet viser årsmiddelkonsentrasjonen for NO2 i Moss.

FORURENSNINGSKART: Kartet viser årsmiddelkonsentrasjonen for NO2 i Moss. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Hvor mye svevestøv og NO2 er det i nærområdet ditt? Det kan du selv sjekke i et nytt forurensningskart.

DEL

Moss kommune deltar i prosjektet «Nasjonalt beregningsverktøy for luftkvalitet» i regi av Miljødirektoratet og NILU. På www.luftkvalitet-nbv.no kan man blant annet finne kart over årsmiddelkonsentrasjonen for svevestøv og NO2 i Moss.

– Kartet fungerer som et støysonekart. Det er første gang vi har dette på luft, sier miljøvernsjef Knut Bjørndalen.

I det nye verktøyet er også kildene til luftforurensningen kartlagt, og det er utarbeidet konsentrasjonskart og utslippsoversikter for både svevestøv og NO2.

– Her kan man se forurensningen, ikke bare ved Kransen, men i hele Moss. Dette ligger ute på nett, slik at alle kan gå inn og se. Men det er primært ment for planlegging for oss i kommunen, sier Bjørndalen og tilføyer at det er beregnede verdier, ikke målte, som vises.

Rød sone

For årsmiddelkonsentrasjon av NO2 viser forurensningskartet rød sone (over grenseverdiene) langs E6 og riksvei 19, og ellers orange og gul sone over store deler av Moss sentrum. For å komme til grønn sone må man ut av bykjernen. Det samme gjelder i enda større grad kartet over årsmiddelkonsentrasjonen av grovpartiklet svevestøv (PM10).

Dette overrasker ikke miljøvernsjefen.

– Vi er på et nivå hvor vi må følge med, måle og være foroverlent. Vi ligger så høyt at vi hadde blitt pålagt av Miljødirektoratet å måle hvis vi ikke hadde gjort det allerede, sier Bjørndalen.

I følge beregningsverktøyet står trafikk for 62 prosent av de årlige utslippene, vedfyringen er årsak til 28 prosent, skip og havn er årsak til 9 prosent og 1 prosent har andre kilder.

Svevestøv og NO2

I Norge er det i hovedsak svevestøv (partikler, PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) som forringer den lokale luftkvaliteten.

Nitrogendioksid (NO2): Hovedkilden til utslipp av nitrogendioksid (NO2) er veitrafikk. NO2 slippes blant annet ut fra biler med forbrenningsmotorer. NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2

Svevestøv (PM10, PM2,5): Svevestøv virvles opp fra veidekket. Veitrafikk er den største kilden til dannelse av grovt svevestøv (PM10). I vinterhalvåret er vedfyring en viktig kilde til fint svevestøv (PM2.5).

Artikkeltags