Denne bekken skal bli juvelen i nordre bydel

Artikkelen er over 1 år gammel

Trolldalsbekken er svært forurenset av sigevann fra den gamle fyllplassen. Nå starter arbeidet med å restaurere bekken.