Det uttaler FAU-leder Ragnhild Borgerud. Sammen med Guri Skjeltorp i aksjonsgruppen fulgte hun debatten om Hølen skole i formannskapet mandag kveld. Der gikk et enstemmig formannskap inn for at elevene på Hølen skole overføres til Son skole umiddelbart og at skolebygningene i Hølen rives. Politikerne ber så rådmannen om å legge frem en sak med forslag om ny énparallell skole, SFO og barnehage innen 1. september 2009.
– Vi hadde følt oss tryggere hvis ordet "midlertidig" ble koblet til flyttingen og at rivingen ble knyttet opp mot bygging av ny skole. Hølen har tross alt levd med frykten for nedleggelse i årevis, sier FAU-lederen.

Ingen nedleggelse

Gruppeleder Tom A. Ludvigsen sier dette om frykten:
– Rivevedtaket er ingen nedleggelse av Hølen skole. Og jeg tror heller ikke den nye skolen vil koste mer enn det hadde kostet oss å bli kvitt sopp og råte. Hølen bør se til Garder. Når kommunestyret ikke ønsket å legge ned den brakka der, så gjør de det ikke i Hølen heller.

Slagstøvler

Gruppeleder Trygve Thorsen i Frp fortsetter:
– Intensjonen er å bygge ny skole. Min erfaring med prosessen i Garder er at Vestbys politikere vil beholde både små og store skoler.
Thorsen sier han visste at Hølen skole var nedslitt, men ikke så dårlig:
– At ungene må ta på seg gummistøvler for å gå på skolen, var nytt for meg. Jeg hadde satt pris på å få vite sånt litt før.
Lederen i skoleutvalget, Anne Therese Tuft Lie (Ap), har vært på befaring på Hølen og var ikke i tvil om at Hølen er verstingen på skolefronten hva bygninger angår.

Garanterer ingenting

Om Hølen får de verbale garantiene når saken skal behandles i kommunestyret 23. mars er foreløpig usikkert. Ordfører John Ødbehr vil heller ikke garantere noe som helst:
– Hvis hele verden faller sammen i finanskrise så kan den bli en utsettelse. Jeg garanterer ingen ting, men vi vil ha skole i Hølen.

Forbereder flytting

Skolesjef Sverre Korslund har allerede begynt forberedelsene til flytting:
– Jeg har vært i kontakt med Son skole og avventer nå sluttbehandlingen i kommunestyret. Innad i administrasjonen må vi drøfte om Hølen skal betraktes som gjester og om vi skal se på riving og oppføring av ny skole som ett og samme punkt.
Korslund sier at Son er innstilt på å ta imot Hølen og at det er arealer og pulter nok.
– Det ligger allerede i rådmannens forslag at en slik prosess ville vært aktuell i august. Nå sier vi så fort det er praktisk gjennomførbart.