I et brev til Vestby kommune datert 25. januar, konstaterer fylkesrådmannen at det ikke er oversendt noen sak til uttalelse.

– Hølen har et kulturmiljø som omfattes av høy verneverdi og ligger innenfor et område som er regulert til bevaring, skriver fylkesrådmannen om årsaken til at fylket nå går inn i saken.

I går ettermiddag var det befaring med kommunens bygningssjef, eiendomssjef og fylkets rådgiver Ingeborg Hvidsten i avdelingen for nyere tids kulturminner.

Rivevarsel

Kommunestyret i Vestby har fattet vedtak om å bygge ny skole i Hølen. Dette betyr at dagens tre bygninger blir revet.

Byggekomiteens leder Tom A. Ludvigsen kunne bekrefte overfor Moss Avis 27. januar at rivevarsel var sendt naboene.

Protester

Beboer Gunnar Aune er blant dem som protesterer kraftig mot at den eldste av bygningene, gamleskolen fra midten av 1930, blir revet. Aune har satt i gang en underskriftskampanje, og han har varslet fylket.

– Jeg sendte kampanjen til både fylke, kommune, velforening og FAU. Et samstemt Hølen vil ha ny skole, og mange fryktet nok at min kampanje skulle trenere eller stoppe hele prosjektet, sier Aune og fortsetter:

– I ettertid har både velforeningen og FAU sagt at dette ser ut til å gå greit. Det viser seg også at mange ikke var klar over bygningens historikk.

Historikk

Aune kan opplyse at lokalhistoriker Ingvar Dahl har laget en oversikt over bygningen og at dette er oversendt byggekomiteen.

– Det mest spesielle er vel at skolen ble oppført da Hølen var egen kommune, Norges minste, og for egne midler. Dessuten var det slik at grunnmuren ble satt opp først, på 20-tallet, men ble stående uten bygning i mange år på grunn av dårlige tider. Først i midten av 1930 kunne skolen komme i gang med virksomheten.

143 underskrifter

Aune fikk 143 underskrifter mot riving.

– Jeg kunne sikkert fått flere, men på grunn av dårlig tid måtte jeg jobbe raskt og fortrinnsvis sentrumsnært. Aksjonen fikk overveldende mottakelse, sier han.

Aune har ikke planer om flere aksjoner.
– Jeg føler vel at jeg har gjort det jeg kan i sakens anledning.