Standardheving for 680 til 1180 millioner

Strekningen: Fra Patterød ved Mosseporten til Elvestadkrysset, der  Fv 120 krysser E18. Faksimile

Strekningen: Fra Patterød ved Mosseporten til Elvestadkrysset, der Fv 120 krysser E18. Faksimile Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I en utredning i 2013 anslo Statens vegvesen at en skikkelig oppgradering av de 27 kilometerne vei fra Mosseporten til Elvestad ville koste inntil 1,2 milliarder kroner, slik:

DEL

Bestill MA+ i 8 uker for kun 99 kroner og få tilgang til alt digitalt innhold!

«Strekningen fra Patterød til Vanem bør ha fire felt.

Fra Vanem til Elvestad bør veiklasse U-H5 (bredde 12/10 m) legges til grunn, med unntak av strekningen mellom Skjellfoss og Ringvoll som fortsatt bør ha fartsgrense 60 km/t. Her benyttes veiklasse H1 (bredde 8,5 m).

Veiklasse U-H5 skal i utgangspunktet bygges med midtdeler, men på denne veien bør i stedet én meter oppmerket midtfelt og en total bredde på 10 meter.

LES OGSÅ: Frykter nye ulykker på livsfarlig strekning

I den videre planleggingen bør det vurderes om strekningen fra Vanem til krysset med Fv 115 ved Rød bør ha midtrekkverk. Det vil kreve en kostbar utbygging/nybygging av brua over Rødsund.

De totale kostnadene for strekningene mellom Rød og Elvestad er anslått å ligge mellom 430 og 750 millioner. Strekningen fra Patterød og Rød anslås å koste mellom 250 og 430 millioner.»

Bør bli enige

Hobøl-ordfører og nestleder i regionrådet i Indre Østfold, Olav Peder Breivik, håper fylkesvei 120 forblir høyt prioritert.

– Det er veldig sjelden at myndighetene  innrømmer feil. Når Statens vegvesen nå vil klassifisere opp fylkesvei 120 til å bli riksvei etter at de tidligere gikk inn for å klassifisere den ned til fylkesvei, så håper jeg virkelig at politikerne går inn for dette når Nasjonal transportplan 2018–2029 skal vedtas neste forsommer, sier Breivik til Moss Avis og fortsetter:

– Om veien blir riksvei, så vil det jo følge med økte bevilgninger. Og da er det ikke bare for Østfold, som selv har prioritert denne veien, å trekke seg ut og overlate alt til staten. Her er det viktig å bruke hodet og at fylket og staten snakker sammen og samordner utbedring av veien på fornuftig vis.

Stygge statistikker

I perioden 2002–2012 er det registrert totalt 94 ulykker på strekningen mellom Patterød og Elvestad, en strekning på 27 kilometer.

Ulykkene resulterte samlet i fem dødsfall, tre meget alvorlig skadde, 15 alvorlig skadde og 121 med lettere skader, het det i rapporten Statens vegvesen la fram om i 2013 om utbedring av strekningen.

En analyse NAF Moss og Omegn fikk laget i 2013, konkluderte med «for smal vei, manglende veiskulder, livsfarlig sideterreng og 367 personskader på ti år».

For tidlig å uttale seg

Verken fagfolk, statsråd Ketil Solvik-Olsen eller andre politikere i Samferdselsdepartementet turde i går si noe om hvorvidt staten vil refundere utgifter Østfold har hatt om fylkesvei 120 blir oppgradert og klassifisert som riksvei igjen.

– Foreløpig er dette et forslag til NTP for 2018–2029, derfor kan verken politikere eller fagpersoner foreløpig si hvordan denne saken vil bli behandlet, sier seniorrådgiver Merete Bergeland Jebsen i Samferdselsdepartementet til Moss Avis.

Artikkeltags