– Det blir skole i Hølen, enten det blir aktuelt å reparere de gamle bygningene eller rive og bygge nytt, sier Stig Eyde, leder i Vestby Høyre.
Formannskapet har vedtatt å flytte elevene til Son skole på grunn av de elendige bygningsmessige forholdene på Hølen skole. Mange har fryktet at dette i realiteten ville bety en nedleggelse.

Garanti

Tom Anders Ludvigsen har tidligere uttalt at Arbeiderpartiet ønsker å beholde skolen i Hølen. Ap og Høyre har til sammen 20 av 35 representanter i kommunestyret. Dette betyr i realiteten en politisk garanti for videre skole i Hølen.
– Dette spørsmålet er avklart. Skolen skal bestå, men vi trenger litt tid til å vurdere om den skal rives eller settes i stand, sier Tom Anders Ludvigsen.
Han regner med at skolen kan være klar innen jul neste år, eller enda tidligere dersom det blir aktuelt å utbedre eksisterende bygninger.
Guri Skjeltorp i foreldrenes aksjonsgruppe er positiv til at det er politisk vilje til å prioritere skolen i Hølen, men hun håper at bygningene ikke rives før en konkret byggeplan og finansiering er på plass.

Redde

– Vi ønsker at bygningene skal stå så lenge som mulig. Vi er redde for at det blir satt i gang riving, og at det siden viser seg at bygging ikke kan gjennomføres fordi kommunen mangler penger, sier Guri Skjeltorp.
I formannskapets vedtak heter det at administrasjonen skal utarbeide en plan for ny skole, SFO og barnehage innen 1. september, men i Arbeiderpartiet og Høyre tror man at dette kan avklares tidligere. Saken skal opp i kommunestyret førstkommende mandag.