Som Moss Avis tidligere har skrevet, vil Frp foreslå at Anne Bramo blir ny varaordfører etter Erlend Wiborg når han begynner på Stortinget i oktober. Høyre har sagt at de vil støtte forslaget når bystyret skal velge ny varaordfører 23. september. Det betyr at Bramos kandidatur er sikret flertall.

‑ Jeg leste i Moss Avis at Bramo gleder seg til å jobbe med å få økonomien innen pleie og omsorg på rett kjøl. For å få til det, vil de borgerlige kutte stillinger. Selv derimot får Bramo, slik det ser ut nå, full stilling som politiker i Moss (80 prosents stilling som varaordfører og 20 prosents stilling som gruppeleder i bystyret for Frp). De borgerlige bør gå foran med et godt eksempel og redusere varaordførerstillingen til det halve, sier Torgersen.

Får ikke støtte av Wiborg

Avtroppende varaordfører i Moss, Erlend Wiborg (Frp) er uenig:
‑ Min mening er at stillingsbrøken for varaordfører bør holdes uendret ut valgperioden. Så får vi deretter ta en diskusjon om hvor stor stillingsbrøk som er hensiktsmessig i neste periode, sier Wiborg.

Varaordførerstillingen i Moss lønnes med 80 prosent av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant. Den er på 836.579 kroner. Det betyr at en varaordfører i Moss i 80 prosents stilling tjener nesten 670.000 kroner i året. Ved en halvering av stillingen ville lønna ha blitt på vel 334.000 kroner.

Flere verv

Bramo overtar også vervet som gruppeleder etter Wiborg. Dette vervet lønnes med 20 prosent av stortingsrepresentantenes lønn. Dermed får Bramo hel stilling som politiker og samme lønna som Wiborg får på tinget. Topplønna for en helsefagarbeider er til sammenligning på 361.000 kroner.

Se videointervju med den nye varaordføreren her: