Håper på gang- og sykkelvei i 2014

Frederikke Stensrød (Frp)

Frederikke Stensrød (Frp) Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Varaordfører Frederikke Stensrød ønsker å få bygd gang- og sykkelvei fra Karlshus til Tomb.

Nå rykker prosjektet et skritt nærmere. Østfold fylkeskommune har fått en overraskende gave fra staten på 29 millioner kroner til veier.

I tillegg har den nye regjeringen økt veibudsjettet med 15 millioner.

Aps gruppeleder Siv H. Jacobsen sier det vil bli satt av en større sum til gang- og sykkelveier neste år og at Karlshus-Tomb er ett prosjekt som står høyt på listen.

Spleiselag?

Stensrød (Frp) har lenge ivret for å få på plass gang- og sykkelvei over Tomb-sletta. Hun vil knytte Saltnes og Karlshus tettere sammen. Ungdom kan sykle trygt fra Saltnes og Tomb til trening i idrettsparken på Karlshus, og innbyggere på Karlshus får en god sykkelforbindelse til fjorden. Pendlere fra Saltnes kan bruke stien til og fra Råde stasjon.

Så langt har ikke fylkestinget hatt penger. Stensrød ser for seg et spleiselag mellom Råde kommune og fylkeskommunen, hvor Råde dekker utgiftene til ny vannledning og fylkeskommunen betaler gang- og sykkelvei.

Artikkeltags