Marit (43) er Heimevernets første kvinnelige distriktssjef – skal lede 4.500 soldater

Hun er yrkesmilitær og har deltatt i to utenlandsoperasjoner. Nå er Marit Strengen (43), utflyttet trøgsting, utnevnt til sjef for Oslofjord Heimevernsdistrikt.