79 pårørende, pasienter og pleiere har meldt inn bekymringsmeldinger til undersøkelseskommisjonen

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har hittil mottatt 79 bekymringsmeldinger direkte via hjemmesiden sin.