Ifølge Sykehuset Østfold har 47.810 pasienter så langt i år avbestilt timen de har fått i Sykehuset Østfold. Enda verre er det at over 17.000 pasienter har latt være å møte opp til time uten å gi beskjed.

– Det er helt sikkert mange som har en god grunn til å avbestille timen eller ikke møte opp, men når det dreier seg om så mange pasienter, mener jeg det er for lettvint, sier Helge Stene-Johansen, direktør fag og pasientsikkerhet.

Og at pasientene ikke møter, får store følger, ikke minst for andre pasienter som venter på å få time.

– Hvis du må avbestille en time i sykehuset, gjør det så tidlig som mulig. Da har vi bedre tid til å kontakte andre pasienter, slik at vi får fylt opp den ledige timen, sier Helge Stene-Johansen.

Stort apparat i sving

Sykehuset opplever at mange som avbestiller, ønsker en ny time som passer bedre inn i deres egne timeplaner.

– Men da bør de huske at det er et stort apparat som har planlagt å ta dem imot. Og selv om pasientene avbestiller noen dager i forveien, er det vanskelig for oss å fylle timen som blir ledig. Men vi gjør hva vi kan for å nå pasienter som venter på time. Her er det mange sekretærer som bruker mye tid på å ringe rundt, sier Stene-Johansen.

Sykehuset har ikke regnet på hvor mye penger de taper på at så mange timer går tapt.

– Men vi snakker om millionbeløp hvert år. Vi bruker flere årsverk bare til å finne nye timer til pasientene, påpeker Stene-Johansen.

Sykehuset har innført tiltak, som skal bedre på situasjonen. Blant annet er gebyret for ikke å møte til time økt til 690 kroner.

– Det har dessverre ikke hjulpet stort. Andelen pasienter som ikke møter til time har ikke gått ned, men ligget på samme nivå de siste årene, kommenterer Stene-Johansen.

Trenger hjelp

Pasientene som avbestiller skal både til utredning, til behandling eller til kontroll. De er henvist til spesialister innen en rekke fagfelt, både i somatikken  og i psykisk helsevern. De fleste som avbestiller er mellom 20 og 60 år.

Pasientene får beskjed om timen i et brev. Deretter sender de aller fleste avdelingene i sykehuset en SMS for å minne om timen.

– Det burde gi de fleste pasienter mulighet til å planlegge og å huske at de har time på sykehuset, selv i en hektisk hverdag. Vårt mål er å tilby alle pasienter den beste behandlingen og oppfølgingen, men da trenger vi hjelp for å kunne legge dette til rette, sier Stene-Johansen til sykehusets nettside.