Bestill MA+ i 8 uker for kun 99 kroner og få tilgang til alt digitalt innhold!

Røykfri tobakk er 90 prosent mindre skadelig enn sigaretter, mens svensk snus igjen er 90 prosent mindre skadelig enn røykfri tobakk. Ergo er snus 99 prosent mindre farlig enn røyk, ifølge US Food and Drug Administration (FAD).

– Det står også noe om at den mest effektive måten å redusere tobakksskader er å ikke bruke slike produkter. Snusing er ikke sunt uansett hvilket produkt man bruker, sier lege og medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lavere kreftrisiko

Ifølge FAD inneholder snusen fra den svenske produsenten Swedish Match mindre mengder kreftfremkallende stoffer enn andre former for røykfri tobakk. Det skyldes at snus har mye et lavere innhold av nitrosaminene NNN og NNK enn så å si alle andre lignende produkter i verden.

– Forskjellen mellom de ulike formene for røykfri tobakk når det gjelder innhold av slike stoffer er kjent. Det er riktignok noe usikkert hva disse forskjellene betyr, selv om man antar at jo lavere innhold av slike stoffer, desto lavere risiko for kreft, understreker Madsen.

Det er ikke ukjent at røykfri tobakk er mindre skadelig enn sigaretter, men det unike FAD gjør i sin presentasjon er å skille mellom snus og annen røykfri tobakk, ifølge den svenske snusprodusenten.

Virkninger

– Totalt sett medfører snusing en betydelig lavere risiko for alvorlige skader enn røyking. , konkluderer Madsen.

– Men det er vanskelig å gradere den totale risikoen fordi uheldige helsemessige virkninger også omfatter hjertesykdom og andre faktorer, ikke bare kreft, føyer han til.

– Feil informasjon

Geir Hammer, administrerende direktør i Swedish Match i Norge, mener at myndighetenes informasjon om helseskader ved snusing er feil.

– Fram til i dag har diskusjonen handlet om forskjellen mellom snus og sigaretter. Nå har amerikanske helsemyndigheter gjort det klart at snus er langt mindre skadelig enn all annen røykfri tobakk, understreker Hammer overfor ANB.

– I den norske debatten har man har styrt unna det å skille produktene fra hverandre. Derfor bør denne dokumentasjonen tas med , sier han. (ANB)