En kvinne bosatt i Moss ble i forrige uke smittet med vibriobakterier etter å ha badet på Jeløy. Det melder Rygge kommune.

Kvinnen er innlagt på sykehus og skal ifølge sykehuset være på bedringens vei.

Les også: Høy badevannstemperatur i Oslofjorden øker risikoen for bakteriesmitte

Kan bli alvorlig syk

Bakteriene kan forårsake alvorlig sykdom og smitte kan skje via åpne sår. Personer med påvist immunsvikt kan være spesielt utsatt.

Den høye badetemperaturen i Oslofjorden som gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Tidligere i sommer har tre personer fra Bærum/Oslo også blitt smittet med denne bakterien.

– Det er viktig å påpeke at dette ikke skyldes forurensing, som for eksempel tarmbakterier, men at dette er naturens egne bakterier. Det er sjelden noen blir syke, sier Kristian Krogshus, kommuneoverlege i Moss.

Han synes ikke det er grunn til å være nervøs for å bade, så lenge de som er mest utsatt dekker til sår og lignende.

– Veldig mange har badet i Oslofjorden i sommer og fire personer har blitt syke. Det et jo et lavt tall sammenlignet med hvor mange som har badet, sier Krogshus.

Smitter via sår

«Vibriobakteriene kan finnes også der hvor badevannsprøvene ellers er normale. Smitte kan skje ved bading via sår (inkludert nylige tatoveringer).

Personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer er spesielt utsatt. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen (akutt hudinfeksjon) og lokal sårinfeksjon til mer alvorlig blodforgiftning», skriver Rygge kommune.

En eventuell infeksjon vil vise seg i løpet av ett til to døgn.

Forebyggende tiltak:

  • Personer med sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner) og eldre.  
  • Personer med immunsvikt og eldre bør bade med stor forsiktighet og det anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg et sår under bading.  
  • Skylling med rent springvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt og eldre.  
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.  
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuelt forverring av såret og ta raskt kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet.

Kilde: Rygge kommune