Fylkesmannen mener pasientene ikke får forsvarlige helsetjenester

Fylkesmannen i Oslo og Viken mener Sykehuset Østfold ikke gir forsvarlige helsetjenester til pasienter som flyttes til andre avdelinger, i mangel på plasser i riktig avdeling.