En pasient som tidligere hadde hatt kreft i munnen for mange år siden, tok kontakt med sykehuset Østfold med økende smerter.

Der ble det ikke gjort noen funn, og pasienten ble sendt hjem.

Han tok da kontakt med et privat helseforetak, som foretok vevsprøver. Det ble da avdekket en ondartet svulst.

Det kommer fram i en 3-3-melding publisert av sykehuset, skriver FB.

Pasienten ble da tatt inn og operert ved et annet sykehus.

Pasientsikkerhetsutvalget sier i en uttalelse at det i denne saken ble gjort en vurderingsfeil under undersøkelsen.

Dette er en 3-3-melding

Sykehuset har en lovpålagt plikt til å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder både hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.