Kommentaren kommer fra kommunestyrerepresentant Ole Morten Geving (Sp) og han begrunner de sterke uttalelsene slik:
– Situasjonen vitner om en nedprioritering av Hølen i årevis. Men også at kommunen ikke har god nok kontroll på eiendomsmassen. Når vannet renner inn burde vi vært alarmert. Situasjonen er akutt.
Geving mener at tilstanden på Hølen skole har vært holdt unna offentligheten og at administrasjonen sånn sett ikke har gjort jobben sin.
Skolesjef Sverre Korslund svarer:
– Hvis Geving mener dette, så har vi ikke sagt fra tydelig nok. Prioriteringen har vært å få på plass de nye skolene, slik at vi nå kunne gå løs på de gamle.
Geving er også opptatt av Hølens barnehage som han kaller et "nedslitt skur av en 70-talls bolig". Om bruken av skolepakken på Hølen har han denne kommentaren:
– Pengene rådmannen foreslår gjennom skolepakken er for lite. Saken må nødvendigvis også ses i sammenheng med den storhallen posisjonen ønsker å bygge på Sole. Vi må prioritere annerledes. Sole klarer seg med en hall på størrelse med Grevlingen. Vi har ikke råd til storhall til 160 millioner, noe også rådmannen uttaler.