Historie-tur fenget

Bente og Egil Hansen var blant turdeltagerne. Her passerer de bekken som går i delet mellom Tune og Råde.

Bente og Egil Hansen var blant turdeltagerne. Her passerer de bekken som går i delet mellom Tune og Råde.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Årets kulturuke i Råde ble innledet søndag med en populær historisk vandring på Batteriveien og ved Isebakktjern, øst i bygda.

DEL

Omkring 150 personer var med på turen i det fine høstværet, med Erik Rønning Johansen og Eigill Tangen som dyktige guider. Det var Bygdebokkomiteen i samarbeid med Råde Historielag, Råde kommune, Vansjø Turistforening og DnBNOR som sto bak det populære tiltaket.

Batteriveien. - Batteriveien er en veiforbindelse mellom batteristillinger og en retrettvei fra batteriene Gyllerås og Høiås, som ble bygd i perioden 1902-1908 i forbindelse med frigjøringen fra Sverige, forklarte Eigill Tangen, og tilføyde:
- Mot vest, på Rognholmen er det to stillinger fra 1814-krigen.
Lenger fremme passerte deltagerne en stor gran, med to stammer, som er en av Rådes største.
- Sør for Starengbukten ligger plassen Starenga. Det var et bosted for sagarbeidere ved Sollibruket. Plassen var bebodd fra 1844 og muligens fraflyttet i 1892, opplyste Erik Rønning Johansen.

Isebakktjern. Han orienterte også om Isebakktjern.
- Tjernet har navn etter gården Isebakk, som ligger ned mot Ågårdselven. I nordenden her startet en stor brann i 1975. Den gikk østover og 500 dekar skog og lyng brant opp.
- I dette vannet blir det fisket en del, ikke minst gjedde. Fra tjernet går det en bekk ned til Ågårdselven. I den bekken ble det laget møller, første gang nevnt på 1300-tallet. De er også omtalt på Jens Bjelkes tid på 1650-tallet. På kartet fra 1775 er det tegnet inn fire møller her. Møllene - som ble brukt til å male korn - ble antagelig nedlagt på 1830-40 tallet.

Stor gruve. Fremme ved Åkeberg gruve ga Tangen følgende innføring:
- Dette er en gruve hvor de utvant feltspat og kvarts. Dette gikk til porselen og glassindustrien. I tillegg fikk de et biprodukt - glimmer - som ble brukt til isolasjonsmateriale. - Dette var en stor gruve og var i drift fra ca 1880 til 1900. Dette er nå et yndet sted for overnatting for skoleklasser og foreninger, tilføyde Tangen.
Johansen fortalte om Trestikkmyra, et stykke øst for gruvene.
- Det var en slipp-plass for våpen og utstyr fra England 26. februar 1945. Da var 18 mann i aksjon her. Da ble det sluppet 33 konteinere med utstyr. Det er satt opp en minneplate i bronse på en kolle i sørenden av myra.

Artikkeltags