Her slipper innbyggerne å betale avgift - ble billigere enn ventet

Folk i Hobøl slipper feieavgiften for tredje kvartal. Utgiftenene til feiing og brannsyn ble vesentlig lavere enn budsjettert.

DEL

HOBØL: Det er ikke snakk om mange kronene per innbygger, men alle monner drar. På årsbasis er gebyret 345 kroner.  På kommunens hjemmeside står det at feiing og branntilsyn i år blir vesentlig lavere enn budsjettert - og vil utgjøre 700.000 kroner. Inntekene vil utgjøre over 1,1 millioner kroner når alle terminer er fakturert. Dermed vil kommunen få et overskudd på 450.000 kroner. Overskudd fra tidligere år, såkalt selvkostfond, utgjør 156.000 kroner. Totalt selvkostfond ved utgangen av året vil dermed utgjøre i overkant av 600.000 kroner.

Betaling for feiing og branntilsyn skal beregnes til selvkost. Derfor vil ikke  feiegebyret for tredje termin i år bli fakturert innbyggerne, skriver Smaalenene.

Vanligvis vil et overskudd på kommunale gebyrer betales tilbake til innbyggerne via reduserte gebyrer over en femårsperiode. Men siden Hobøl nå slås sammen med fire andre kommuner fra 1. januar 2020, får innbyggerne i Hobøl dette tilbake nå. Kommunestyret vedtok dette 12. september.

Artikkeltags