Klokken 08.27 fredag morgen meldte Vegtrafikksentralen om et trafikkuhell på "gamle E18" på Elvestad i Hobøl, hvor en bil hadde kjørt av veien. Utforkjøringen førte til redusert fremkommelighet. Politiet var på stedet.

Klokken 08.50 melder Vegtrafikksentralen at veien er åpen for trafikk etter trafikkuhellet.